PGL精彩视频集_新浪视频_新浪网
 职业选手联赛(PGL)是华竞互动自主品牌的,以宽频转播为核心的职业电子竞技赛事,由职业联赛、高校联赛、大师杯和挑战赛四大赛事体系组成。PGL由北京数字娱乐产业示范基地主办、中华全国体育总会支持、是经中国政府部门正式批准的国际性电子竞技职业联赛,每年将向广大电子竞技爱好者提供多达1500多小时的比赛直播节目。   [详细介绍] [PGL官博]
[WWI邀请赛sky vs sweet][第2场]
[WWI邀请赛:sky vs fov] [第2场]
[MBC邀请赛:sky vs lyn 第1场] 
[MBC:sky][第2场][第3场][第4场]
[MBC:sky vsMoon][第2场][第3场]
[MBC:sky vsMoon][第2场][第3场]
[CEG:skyvssweet][第2场][第3场]
[WCG总决赛:sky vs tod] [第2场]
[WCG:skyvsgostop][第2场][第3场]
[IEST:skyvsMoon][第2场][第3场]
[PPL:skyvssweet][第2场][第3场]
[致命围杀超高清魔兽经典视频]   
   [sky介绍]  [sky博客]
 
fly100%(orc) vs sky(hum) 第
fov(ud) vs check(ne) 第
fly100%(orc) vs check(ud) 第
fov(ud) vs sky(hum) 第
sky(hum) vs suho(ne) 第
check(ne) vs sky(hum) 第
fov(ud) vs suho(ne) 第
check(ne) vs suho(ne) 第
 
fov(ud) vs sky(hum) 第
fly100%(orc) vs sky(hum) 第
fly100%(orc) vs check(ne) 第
check(ne) vs sky(hum) 第
sky(hum) vs suho(ne) 第
fly100%(orc) vs fov(ud) 第
sase(ne) vs suho(ne) 第
sase(ne) vs fov(ud) 第
 
check(ud) vs suho(ne) 第
sase(ne) vs sky(hum) 第
fov(ud) vs fly100%(orc) 第
sase(ne) vs zacard(orc) 第
check(ne) vs sase(ne) 第
fov(ud) vs zacard(orc) 第
sky(hum) vs sase(ne) 第
fov(ud) vs fly100%(orc) 第
 
suho(ne) vs zacard(orc) 第
suho(ne) vs xiaot(orc) 第
fly100%(orc) vs xiaot(orc) 第
suho(ne) vs sase(ne) 第
zacard(orc) vs xiaot(orc) 第
sky(hum) vs fly100%(orc) 第
check(ne) vs suho(ne) 第
sase(ne) vs fov(ud) 第
 
fov(ud) vs sky(hum) 第
fly100%(orc) vs sky(hum) 第
tod(hum) vs sase(ne) 第
fly100%(orc) vs tod(hum) 第
zacard(orc) vs sase(ne) 第
fly100%(orc) vs sky(hum) 第
xiaot(orc) vs sase(ne) 第
tod(hum) vs check(ne) 第
 
zacard(orc) vs fov(ud) 第
sky(hum) vs suho(ne) 第
sweet(ud) vs suho(ne) 第
sase(ne) vs sweet(ud) 第
tod(hum) vs suho(ne) 第
zacard(orc) vs sweet(ud) 第
sase(ne) vs xiaOt(orc) 第
tod(hum) vs sky(hum) 第
 
fly100%(orc) vs suho(ne) 第
check(ne) vs zacard(orc) 第
sweet(ud) vs fov(ud) 第
sase(ne) vs xiaOt(orc) 第
 本专题编辑:小涂

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2010 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有
北京网通提供网络带宽